นินจา 300 ABS

คาวาซากินินจา 300 ABS มีความจุเครื่องยนต์ 296cc

คาวาซากินินจา 300 ABS
คาวาซากินินจา 300 ABS