นินจา 650 ABS

คาวาซากินินจา 650 ABS มีความจุเครื่องยนต์ 649cc

คาวาซากินินจา 650 ABS
คาวาซากินินจา 650 ABS