Let’s พรีเมี่ยม

Let’s พรีเมี่ยมเป็นรถมอเตอร์ไซด์โดยอัตโนมัติประเทศไทย

มันมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 112.7 ซีซีเทคโนโลยี LEaP (แสงที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ) และเทคโนโลยี Fi.

Let's พรีเมี่ยม
Let’s พรีเมี่ยม