โชกุน (Shogun) Axelo 125

โชกุน Axelo 125 เป็นรถมอเตอร์ไซด์ซูซูกิผลิตโดยซูซูกิประเทศไทย

โชกุน Axelo 125
โชกุน Axelo 125