โชกุน (Shogun) Axelo R 125

โชกุน Axelo R 125 เป็น 124 ซีซีขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไซด์ซูซูกิประเทศไทย

โชกุน Axelo R 125
โชกุน Axelo R 125