โชกุน (Shogun) Axelo

โชกุน Axelo เป็นรถมอเตอร์ไซด์โดยซูซูกิประเทศไทย

คือได้มีเครื่องยนต์ที่มีความจุ 124 ซีซี

โชกุน Axelo
โชกุน Axelo