ล้าสมัย (Obsolete)

รถมอเตอร์ไซด์ยามาฮ่าล้าสมัยและรถจักรยานยนต์ (ไม่ผลิตอีกต่อไป)